Caută în Ordinele ANC

    Lista actelor

necesare pentru Cererea de Redobândire a Cetățeniei Române,

(se depun la Autoritatea Națională pentru Cetățenie)

Actele necesare

 1. Buletinul sau cartea de identitate în copie legalizată;
 2. Cazier judiciar din România;
 3. Cazier judiciar din Republica Moldova sau Ucraina (cu traducere legalizată în limba română pentru Ucraina);
 4. Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români;
 5. Declaraţie personală, autentificată la notar sau consulat din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 6. Declaraţie personală autentificată la notar sau consulat din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 7. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României dacă doreşte rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
 8. Acte de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;
 9. Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar, dacă este cazul;
 10. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;

IMPORTANTImportant!

 • Nu se percep taxe
 • Toate actele se depun într-un dosar cu şină.
 • Cererile se depun personal şi doar în cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat)!
 • Cererile se primesc numai însoțite de toate documentele
 • Cererile se depun la Ambasada României din țara de domiciliu sau reședință!
 • Cererile pot fi depuse și la Autoritatea Națională pentru Cetățenie în București, precum și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava, Timișoara și Cluj-Napoca fără a fi nevoie de un permis de ședere pe teritoriul României.
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere !
 • Nu este necesară apostilarea pentru documentele din Rep. Moldova şi cele din Ucraina.
Recomandă